Lai Yiu Rest

  • 分類:飲食 > 咖啡店
  • 地址:Lai Yiu Est Shopping Centre, Kwai Chung

Lai Yiu Est Shopping Centre, Kwai Chung


Victoria